Thành phố Bắc Ninh bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2022

(BTV) Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Ninh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 69 đoàn viên, thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2022.

Trong 05 ngày, 69 học viên là các đoàn viên, thanh niên ưu tú của 16 Đảng bộ phường trực thuộc Thành ủy Bắc Ninh sẽ được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; Sứ mệnh thiêng liêng, cao cả và vĩ đại của Đảng ta. Được nghiên cứu về Cương lĩnh xây dựng đất nước, Điều lệ Đảng; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng bộ và tình hình kinh tế - xã hội của của tỉnh và thành phố…

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đoàn viên, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 nâng cao nhận thức về Đảng, về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; Tạo động lực cho các tân binh phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành những quân nhân ưu tú, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Đài Phát thanh TP Bắc Ninh

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại