Bắc Ninh: 32,47% cán bộ, giáo viên có trình độ trên chuẩn

(BTV) Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về đầu tư cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia đồng bộ, hiện đại; với tỷ lệ kiên cố hóa phòng học và trường chuẩn quốc gia khối công lập hiện đạt 100%.


Bên cạnh cơ sở vật chất, Bắc Ninh cũng là tỉnh có tỷ lệ đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn cao. Với tổng số gần 18 nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Bắc Ninh hiện có tỷ lệ đội ngũ đạt chuẩn 93,06%; tỷ lệ trên chuẩn là 32,47%. Đây là cơ sở thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục đổi mới, linh hoạt công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại