Bắc Ninh: Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm 2021

(BTV) “Sinh viên 5 tốt” là danh hiệu do Hội Sinh viên tỉnh dành tặng những trường hợp sinh viên tiêu biểu, có thành tích trong học tập, rèn luyện, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.


Những năm qua, phong trào thi đua để đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” được các trường Đại học, Cao đẳng, học sinh, sinh viên trên dịa bàn quan tâm, hưởng ứng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức đối với thế hệ trẻ. Từ đó, trở thành nét đẹp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương, của tỉnh. Năm 2021, Hội Sinh viên tỉnh đã tuyên dương 72 “Sinh viên 5 tốt”, 7 “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và 10 sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại