{Infographich} Một số kết quả nổi bật sau 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh

(BTV) Ngày 26/1/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành công văn số 34 – HD/BTGTU về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh. Về mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền… trong đó có một số kết quả nổi bật sau 25 năm tái lập tỉnh

B.Viện – T.Tú

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại