Ngành Y tế triển khai kế hoạch phòng chống bệnh Lao năm 2022

(BTV) Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng chống bênh Lao năm 2022 và triển khai hướng dẫn phân tuyến, quản lí, chuyển tuyến khám chữa bệnh lao.

 

Đây là lần đầu tiên nghị tổng kết công tác phòng chống Lao với sự tham gia của đầy đủ các đơn vị từ tuyến tỉnh đến cơ sở, các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh, nhằm triển khai hướng dẫn phân tuyến, quản lí, chuyển tuyến khám chữa bệnh lao. Theo đó, sẽ có 4 tuyến tham gia bắt đầu từ tuyến xã. Các đơn vị thực hiện khám, điều trị người bệnh Lao và chuyển tuyến theo đúng quy định của Bộ Y tế. Năm 2022, các đơn vị sẽ phải tự dự trù mua và sử dụng thuốc Lao từ Quỹ Bảo hiểm y tế để sử dụng tại đơn vị. Đây là một trong những điểm mới trong hoạt động phòng chống bệnh Lao.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại