Toàn tỉnh thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường

(BTV) Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt việc triển khai Tháng Tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch năm 2022.


Từ ngày 15/3-15/4, các địa phương trong toàn tỉnh đã sử dụng hơn 20.000 lít hóa chất. Trong đó Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cấp gần 15.500 lít; Người dân tự mua hơn 5.000 lít và hơn 1.000 tấn vôi bột; UBND các xã, phường, thị trấn mua, cấp phát hơn 800 tấn vôi bột. Toàn tỉnh thực hiện khử trùng, tiêu độc được trên 46 triệu m2 chuồng trại chăn nuôi, cơ sở ấp nở, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu phố, nơi có ổ dịch cũ,...  
 
 P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại