Ban Pháp chế thẩm tra nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

(BTV) Thực hiện chương trình làm việc, chiều 29/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

Ban thẩm tra nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về số lượng, chức danh; Một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 133, ngày 03/10/2018 của HĐND tỉnh khóa XVIII, các địa phương đã tiến hành sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố đảm bảo kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở cơ bản đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết HĐND tỉnh; Tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống chính trị ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. So với quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ có một số thay đổi.

Các đại biểu trao đổi, đề nghị Sở Nội Vụ và các ngành có liên quan trao đổi, làm rõ những thay đổi về số lượng, tổng mức phụ cấp so với Nghị quyết 133; Trình tự và quy trình ban hành văn bản; Phân tích tác động của chính sách; Cơ sở, căn cứ đưa ra định mức hỗ trợ đối với các chức danh… 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung nhấn mạnh, nội dung này sẽ thay thế Nghị quyết số 133. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung hoàn thiện cụ thể các chức danh được hưởng phụ cấp; Ban hành các hướng dẫn triển khai thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Thống nhất cao với nội dung Tờ trình, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu, hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo về thể thức, căn cứ pháp lý trình tại kỳ họp HĐND tới.

 
Bá Trung, Trang Dung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại