Nhiều chính sách hỗ trợ dự án nông nghiệp công nghệ cao

(BTV) Hỗ trợ tới 3 tỷ đồng cho dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đây là một trong những nội dung chính trong Nghị quyết số 07/2022 của HĐND tỉnh Quy định về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

Tỉnh Bắc Ninh có nhiều chính sách hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi, đặc biệt là
các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
         
Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi, theo Nghị Quyết, các tổ chức cá nhân xây dựng dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ 50% chi phí đổi mới trang thiết bị, dụng cụ tiên tiến, nghiên cứu cải tiến, tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/ dự án. Các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà lưới, nhà màng, nhà kính được hỗ trợ 50% chi phí xây dựng. Tổng mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng xây dựng nhà lưới, 2 tỷ đồng xây dựng nhà màng, nhà kính. Đối với sản xuất, trồng trọt hữu cơ, tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí mua phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất trong 1 năm đầu cho tổ chức, cá nhân. Mức hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/ ha và không quá 2,5 tỷ đồng/ tổ chức, cá nhân. Cùng với chính sách hỗ trợ riêng đối với chương trình OCOP, tỉnh cũng hỗ trợ các tổ chức cá nhân xây dựng kho lạnh bảo quản sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, OCOP, ngành nghề nông thôn 50% chi phí xây dựng và mua thiết bị kho lạnh. Tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 2 tỷ đồng/ phương án. 

 
Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại