Hai doanh nghiệp Bắc Ninh được đề nghị xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

(BTV) Sáng 11/8, Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đánh giá hồ sơ đối với 2 doanh nghiệp được đề nghị xét tặng Giải thưởng là Công ty Cổ phần Quý Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương.

Hội đồng Sơ tuyển tỉnh 100% nhất trí thông qua hồ sơ của 2 Công ty, chuyển Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia xem xét, quyết định.

          Dựa trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, Công ty Cổ phần Quý Phát, thành lập năm 2010, chuyên sản xuất kinh doanh đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương, thành lập năm 2002, chuyên sản xuất cung ứng các sản phẩm gốm sứ. Cả 2 đơn vị đều đáp ứng tốt 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, đó là: Vai trò lãnh đạo, hoạch định chiến lược, định hướng vào khách hàng, đo lường phân tích và quản lý tri thức, định hướng vào nguồn nhân lực, quản lý quá trình hoạt động, kết quả hoạt động. Trong quá trình hoạt động, 2 Công ty tuân thủ pháp luật của Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, nêu cao trách nhiệm đối với cộng đồng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tổng điểm 7 tiêu chí, Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương đạt 892 điểm, Công ty Cổ phần Quý Phát đạt 794,7 điểm trên thang điểm 1.000. Các thành viên Hội đồng Sơ tuyển tỉnh Bắc Ninh đã cho ý kiến và tiến hành biểu quyết, 100% nhất trí thông qua hồ sơ của hai công ty, chuyển Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia xem xét, quyết định.

Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại