Kết thúc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trước 30/8/2022

(BTV) Sáng 12/8, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Vân, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh

Đến 12/8, cả nước mới có khoảng 61.000 doanh nghiệp với hơn 3 triệu lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trong đó, đã thẩm định, ra quyết định phê duyệt danh sách khoảng 2 triệu lao động, tổng kinh phí 1 nghìn 314 tỷ đồng; Nhưng mới giải ngân được 787 tỷ đồng, cho gần 1,2 triệu lao động, chiếm tỷ lệ khoảng 12%. Đáng chú ý, có những địa phương chỉ đạt tỷ lệ giải ngân dưới 1%, thậm chí chưa thực hiện giải ngân. Đối với tỉnh Bắc Ninh, hiện nay có gần 1.000 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ trên 87 nghìn lao động. UBND các huyện, thành phố đã phê duyệt hỗ trợ cho hơn 35.500 lao động với kinh phí gần 40 tỷ đồng. Số đã nhận được hỗ trợ chưa đầy 3.300 lao động, tổng tiền giải ngân đạt 3,6 tỷ đồng. Quá trình giải ngân còn chậm do những vướng mắc liên quan đến công tác thẩm định, xác minh hồ sơ.

Tại hội nghị, các địa phương tập trung thảo luận về những khó khăn trong quá trình triển khai; Xác định nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm khẩn trương, hiệu quả, kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Vấn đề đẩy nhanh các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động hết sức cần thiết, vừa là trách nhiệm, vừa là bổn phận của các ban, bộ, ngành liên quan. Điều này có tác động quan trọng đến sự phục hồi kinh tế - xã hội, ổn định thị trường lao động; Do đó, các địa phương cần đôn đốc để ngày 15/8 kết thúc nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, 30/8 phải hoàn thành việc giải ngân.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết 08, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Hiện nay, đã gần đến hạn cuối tiếp nhận hồ sơ, Phó Chủ tịch UBND đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai hướng dân, thực hiện tiếp nhận hồ sơ ngay cả trong 2 ngày nghỉ, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động trong việc thụ hưởng chính sách. Lực lượng Công an có trách nhiệm rà soát danh sách và kiểm tra dữ liệu trên hệ thống. Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện kết luận của Bộ trưởng, tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện. Sở Tài chính đảm bảo kinh phí, hướng dẫn thanh quyết toán. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp có đối tượng thụ hưởng nâng cao trách nhiệm hoàn thiện và gửi hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định.

 
Trung Kiên, Bá Phúc 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại