Sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông

(BTV) Sáng 16/8, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (BVTV) tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2022 – 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Vụ mùa 2022, toàn tỉnh gieo cấy được hơn 29.844 ha, đạt 98,8% kế hoạch. Cơ cấu giống tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ diện tích lúa năng suất, chất lượng cao, mở rộng diện tích lúa gieo thẳng. Các đối tượng sinh vật gây hại ở mức tương đương và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, riêng ốc bươu vàng mức độ hại cao hơn cùng kỳ. Các biện pháp phòng chống chuột, ốc bươu vàng, bệnh lùn sọc đen được các địa phương triển khai thực hiện sớm. Hiện lúa mùa đang trong giai đoạn kết thúc đẻ nhánh đến đứng cái, làm đòng. Dự kiến lúa trỗ tập trung xung quanh ngày 10/9. Một số đối tượng sinh vật gây hại trong vụ mùa dự báo sẽ phát sinh, gây hại với mật độ cao hơn so với cùng kỳ. Về sản xuất rau màu, toàn tỉnh gieo trồng được hơn 2.074 ha rau màu các loại, các diện tích rau màu được chăm sóc đầy đủ, kịp thời nên đều sinh trưởng, phát triển tốt. Thời gian tới, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo các biện pháp chăm sóc phù hợp, chủ động phòng chống úng trong mùa mưa bão, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật hại, tăng cường thanh, kiểm tra chất lượng phân bón và thuốc BVTV trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông có hiệu quả...

Về kế hoạch sản xuất vụ đông 2022 – 2023, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 6.500 ha cây vụ đông, trong đó, 350 ha trồng ngô, năng suất ước đạt 52,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 1.838 tấn; 2.000 ha khoai tây, năng suất ước đạt 150 tạ/ha, sản lượng ước đạt hơn 30.000 tấn; 3.900 ha rau các loại, năng suất ước đạt 285 tạ/ha, sản lượng ước đạt gần 111.150 tấn và 250 ha cây trồng khác. Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương quan tâm, triển khai, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất vụ đông của tỉnh; Chỉ đạo xây dựng quy hoạch vùng sản xuất tập trung và bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với từng địa phương; Khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển vùng sản xuất tập trung, áp dụng cơ giới hóa, công nghệ, tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Chu Oánh, Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại