Khởi công xây dựng vành đai 4 vào năm 2023

(BTV) Chính phủ yêu cầu 3 địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên đảm bảo tiến độ khởi công dự án vành đai 4 trước ngày 30/6/2023 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2027.

 

KHOI_CONG_XD_VANH_DAI_4(1)
 Chính phủ yêu cầu 3 địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
đảm bảo tiến độ khởi công dự án vành đai 4 trước ngày 30/6/2023

Theo đó, Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp; hoàn thành trước ngày 31/1/2023 và thực hiện các công việc tiếp theo, bảo đảm khởi công dự án trước ngày 30/6/2023.

Nghị quyết cũng nêu rõ: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, các gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến các dự án thành phần bằng nguồn vốn đầu tư công trong năm 2022 và năm 2023. Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đồng thời cho phép UBND các tỉnh, thành phố triển khai một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

UBND 3 tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại