Gần 3.000 tỷ đồng vốn ưu đãi ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội

(BTV) Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã ủy thác qua các tổ chức chính trị, xã hội đạt hơn 2.950 tỷ đồng (chiếm 84,11% tổng dư nợ), tăng 7,28% so với năm 2021 với hơn 77.800 lượt hộ còn dư nợ.

Nhiều mô hình kinh tế tổng hợp trong tỉnh được tiếp cận vốn ưu đãi của NHCSXH

Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý chiếm tỷ trọng 53,74% tổng dư nợ ủy thác; Hội Nông dân chiếm 29,27%; Hội Cựu chiến binh chiếm 12,7%; Đoàn Thanh niên chiếm 5,29%. Hoạt động nhận ủy thác được thực hiện thông qua 2.089 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó Tổ xếp loại tốt chiếm 87,46%.

Từ đầu năm đến nay, thông qua nguồn vốn nhận ủy thác của các tổ chức hội, đoàn thể giúp 14.400 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; Hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động từ vốn giải quyết việc làm; Hơn 300 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; 667 học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến; Xây dựng hơn 12.200 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; Hỗ trợ 36 cá nhân phụ nữ, thanh niên, cơ sở sản xuất kinh doanh do phụ nữ, thanh niên làm chủ vay vốn để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; Hỗ trợ 43 khách hàng vay vốn xây, mua nhà ở xã hội...

 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại