Tổng vốn đầu tư phát triển 9 tháng đạt 62,1%

(BTV) Trong bối cảnh khó khăn chung về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước, 9 tháng qua, Bắc Ninh đã chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có tính liên kết vùng cao, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển và thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Nhiều công trình sử dụng vốn đầu tư công đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn toàn tỉnh 9 tháng qua ước đạt 43,6 nghìn tỷ đồng, đạt 62,3% kế hoạch, tăng 1,7% so với cùng kỳ; Trong đó, vốn Nhà nước 5,58 nghìn tỷ; Vốn ngoài Nhà nước 17,17 nghìn tỷ đồng; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 20,9 nghìn tỷ; Vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 29,8 nghìn tỷ.

Kế hoạch đầu tư công được thực hiện công khai và phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí quy định của Trung ương, của tỉnh. UBND tỉnh đã thành lập Đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 22/9/2022, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 46,2% so với kế hoạch vốn Chính phủ giao. Bắc Ninh đang nỗ lực các giải pháp tập trung triển khai, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, phấn đấu đến hết năm 2022, giải ngân đạt 90% và đến hết tháng 1/2023 sẽ hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại