Bắc Ninh: Thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Đến hết 25/9, thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán năm, giảm 5,5% so cùng kỳ.

Trong đó: thu nội địa là hơn 15.200 tỷ tỷ đồng, bằng 65,7% dự toán năm, giảm 7,4% (do thu tiền sử dụng đất giảm); thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 5.900 tỷ đồng, bằng 81% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương ước 10.686 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán, giảm 18% so với cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển là 4.860 tỷ đồng, bằng 74,2% dự toán, giảm 34,7%. Tập trung đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử.

Hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng được duy trì, thông suốt, khả năng thanh khoản được đảm bảo; nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Hoạt động tín dụng được kiểm soát và đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước và các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định.

BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại