Hội nghị Phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ môi trường

(BTV) Sáng 30/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

HOI_NGHI_PHO_BIEN_BAO_VE_MOI_TRUONG_TIN_TOI(1)
Toàn cảnh Hội nghị

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 01/01/2022. Sau khi Luật có hiệu lực, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch triển khai thực hiện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sau 9 tháng triển khai Luật mới, các đơn vị, địa phương trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc đối với một số Quy định của Luật.

Các báo cáo viên thuộc Bộ TN&MT đã phổ biến những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, những quy định quản lý nhà nước bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của UBND các cấp và trách nhiệm, quyền hạn của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong bảo vệ môi trường. Đồng thời, giải đáp các câu hỏi của các đại biểu về việc áp dụng các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường trong thực tiễn quản lý. Qua đó, triển khai có hiệu quả tại đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục tổng hợp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện áp dụng pháp luật bảo vệ môi trường gửi Sở TN&MT có hướng dẫn.

Xuân Trường, Đình Nghĩa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại