Kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền đến năm 2030

(BTV) UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền, kết hợp y, dược cổ truyền với y học hiện đại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030.

Điều trị bệnh nhân bằng phương pháp điện châm

Theo đó, trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển toàn diện y, dược cổ truyền, các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh y học cổ truyền. Đến năm 2025: 90% Bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa có khoa y học cổ truyền; 95% Trạm Y tế cấp xã triển khai khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền. Đến năm 2030: 100% Trạm Y tế cấp xã triển khai khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền. Tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền. Phấn đấu đến năm 2025: Tuyến tỉnh đạt 20%, tuyến huyện đạt 25%, tuyến xã đạt 30% tỷ lệ người bệnh được khám, chữa bệnh và sử dụng thuốc y học cổ truyền. Phấn đấu đến năm 2025, có 30% Trạm Y tế cấp xã có bác sỹ y học cổ truyền; Đến năm 2030 có 65% Trạm Y tế cấp xã có bác sỹ y học cổ truyền.
 
Đức Cường - Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại