Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát thực hiện Luật Di sản văn hóa

(BTV) Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức đoàn giám sát về việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Thời gian giám sát diễn ra từ ngày 11 - 18/11.

 

Tin_Ban_VHXH_giam_sat_Trung_tam_bao_ton_Nghe_thuat_mua_roi_nuoc_Dong_Ngu_va_Tranh_dan_gian_Dong_Ho(1)

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Thuận Thành

Trong ngày làm việc đầu tiên tại Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống Múa rối nước làng Đồng Ngư (xã Ngũ Thái) và Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, làm rõ những khó khăn trong công tác bảo tồn, truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ; Hiệu quả trong việc khai thác, sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất được đầu tư; khó khăn, vướng mắc trong tuyên truyền, quảng bá giá trị di sản văn hóa; Công tác phối hợp với các cơ quan trong tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, quảng bá đến du khách….

          Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị các đơn vị được giám sát tiếp thu ý kiến của các đại biểu, có giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt, tập trung làm tốt công tác bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa. Đối với những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, Đoàn giám sát tiếp thu, trình thường trực HĐND tỉnh và chuyển các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Bá Trung, Trang Dung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại