Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tổng kết công tác thi đua năm 2022

(BTV) Chiều 15/11, tại Hội Cựu chiến binh tỉnh, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022.

 

khoi_thi_dua_mttq(1)

        Năm 2022, các đơn vị trong Khối triển khai sáng tạo, linh hoạt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Trong đó, tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tham gia phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm… Trong năm, 6/6 đơn vị trong Khối đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

         Tại hội nghị, các đơn vị đã bình xét, suy tôn và đề nghị: Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Hội Liên hiệp phụ nữ và Liên đoàn Lao động tỉnh; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Ủy ban MTTQ tỉnh; Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn. Hội nghị đã thống nhất đề cử Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng Khối thi đua năm 2023.

Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại