Tổng duyệt vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tại huyện Tiên Du

(BTV) Chiều 22/11, tại huyện Tiên Du, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức tổng duyệt nội dung vận hành cơ chế trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.

BCD_DIEN_TAP_(8)

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị, ra Nghị quyết lãnh đạo
chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến

Nội dung tổng duyệt tập trung vào vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến bảo vệ KVPT tỉnh.

BCD_DIEN_TAP_(9)

Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các chỉ tiêu, biện pháp của UBND tỉnh
chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến

BCD_DIEN_TAP_(3)

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua kế hoạch; thực hiện quyết nghị
 các chỉ tiêu, biện pháp của UBND tỉnh chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến.

BCD_DIEN_TAP_(1)
BCĐ công tác phòng không nhân dân tỉnh triển khai công tác phòng không nhân dân.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị, ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua kế hoạch; thực hiện quyết nghị các chỉ tiêu, biện pháp của UBND tỉnh chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh triển khai công tác bảo đảm cho tác chiến phòng thủ. BCĐ công tác phòng không nhân dân tỉnh cũng đồng thời triển khai công tác phòng không nhân dân.

BCD_DIEN_TAP_(10)

Bí thư Tỉnh uỷ điều hành các hoạt động tổng duyệt nội dung
vận hành cơ chế trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2022

Dưới sự điều hành khoa học của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, của Chủ tọa Hội đồng nhân dân và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thể hiện rõ chủ trương, quan điểm “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội làm tham mưu, cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt”. Qua đó, thành viên khung diễn tập đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt bài tập sát thực tiễn địa phương, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Kết thúc mỗi Hội nghị, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm đối với từng vai tập, đồng thời, chỉ đạo, điều chỉnh nội dung văn kiện, hành động của các bộ phận cho phù hợp, sát thực tiễn và ý định diễn tập.

H. Tâm, L. Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại