Khối các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp tổng kết thi đua khen thưởng năm 2022

(BTV) Sáng 25/11, Khối Thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tỉnh (do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh làm Trưởng Khối) tổ chức tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2022.

 

         tong_ket_thi_dua

Trong năm 2022, 24 đơn vị trong Khối đã tham mưu, làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; Tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm Điều lệ Hội; Chú trọng phát hiện, lựa chọn bồi dưỡng tập thể điển hình tiên tiến nhằm thúc đẩy phong trào thi đua.

        Tại hội nghị, các đơn vị thống nhất, đề nghị khen thưởng 1 đơn vị nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 2 đơn vị nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và 12 đơn vị nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Hội Luật gia được bầu làm Cụm trưởng Khối năm 2023.

Minh Luận – Ngọc Dũng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại