Hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, sáng kiến”

(BTV) Sáng 25/11, Sở Khoa học Công nghệ (KHCN) tỉnh – cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất hiệu quả hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bản tỉnh Bắc Ninh”.

Tin_So_KHCN_BN_to_chuc_Hoi_thao_Nang_cao_chat_luong_Sang_kien_2022(1)

Hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, sáng kiến”

          Theo báo cáo của Sở KHCN, giai đoạn 2017-2022, toàn tỉnh có trên 3.600 sáng kiến được công nhận, trong đó có hơn 3.100 sáng kiến cấp cơ sở và gần 500 sáng kiến cấp tỉnh. Qua đánh giá, chất lượng sáng kiến dần được nâng cao, đã đưa ra các giải pháp phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Nhiều sáng kiến có tính mới, sáng tạo đã và đang được áp dụng tại đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

        Tại hội thảo, tham luận của các đại biểu cũng đã chỉ ra một số vấn đề mà ngành chức năng cần quan tâm như: phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chưa rộng khắp, tính ứng dụng giá trị của các sáng kiến vào thực tế hoạt động của đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp chưa cao… Đây cũng là cơ sở để cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh tổng hợp, báo cáo, qua đó tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách góp phần tăng cường hiệu quả của hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Lâm Hoàng, Mạnh Cường

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại