Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2023

(BTV) Sáng 26/11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo.

 

trien_khai_NV

          Năm 2022, ngành LĐ,TB&XH đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình, đã hỗ trợ cho hơn 8.100 đơn vị, doanh nghiệp, 368 hộ kinh doanh, hơn 604 nghìn người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền gần hơn 778 tỷ đồng; hoàn thành 100% kế hoạch chi trả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết số 08 của Thủ tướng Chính phủ với hơn 163.600 lượt lao động được hỗ trợ, tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng; Tiếp nhận, giải quyết chế độ, chính sách cho gần 2.700 lượt người có công; Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho hơn 8.000 người thuộc hộ nghèo, gần 13.400 người thuộc hộ cận nghèo với tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng...

Ghi nhận và biểu dương những kết quả của ngành LĐ,TB&XH đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu trong năm 2023, toàn ngành tập trung xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành; Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động. Trước mắt, cần cập nhật, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động và hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp; Tăng cường công tác quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; huy động các nguồn lực hỗ trợ các đối tượng yếu thế, giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, giảm tai nạn, thương tích ở trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ, quan tâm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, từng bước số hóa hồ sơ, thủ tục để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ quản lý của ngành…

                                                                                Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại