Bắc Ninh thu hút gần 2 tỷ USD vốn đầu tư FDI

(BTV) Trong tháng 11-2022, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký đạt 1.828 tỷ đồng và 26 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 141,6 triệu USD. Điều chỉnh vốn cho 10 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn điều chỉnh tăng là 34 triệu USD và 4 dự án trong nước với tổng số vốn điều chỉnh tăng hơn 1.000 tỷ đồng.


Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 49 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 16.200 tỷ đồng; 124 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 320 triệu USD. Các cơ quan chức năng cấp điều chỉnh vốn cho 118 dự án FDI và 38 dự án trong nước với số vốn điều chỉnh tăng hơn gần 1,7 tỷ USD và 1.828 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh cấp 1.542 dự án đăng ký đầu tư trong nước cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt gần 253 nghìn tỷ đồng, 1.799 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp gần 23,2 tỷ USD.

 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại