Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp tổng kết thi đua

(BTV) Chiều 1/12, Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết, bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

khoi_tham_muu

Toàn cảnh hội nghị

              Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp tỉnh có 11 đơn vị. Năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong khối kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; triển khai kịp thời có hiệu quả việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, công tác chuyên môn luôn gắn liền với các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi góp phần cổ vũ động viên công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

           Năm 2023, phấn đấu 95% các chi, đảng bộ trong khối đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ quan đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh; các đoàn thể chính trị đạt danh hiệu Đoàn thể vững mạnh toàn diện. 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, trong đó 15% trở lên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. 95% các đơn vị trong khối không có cá nhân vi phạm kỷ luật.

            Tại Hội nghị, các đơn vị trong khối đã bình xét thi đua và đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho 1 đơn vị; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 đơn vị; Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 đơn vị.

Xuân Trường, Đình Nghĩa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại