Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ mười

(BTV) Chuẩn bị kỳ họp thứ Mười (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khoá XIX, ngày 1/12, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách. Dự hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các báo cáo kết quả công tác năm 2022, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2023 về phát triển kinh tế - xã hội; Đầu tư công; thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách; Tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý đất đai năm 2023...và thẩm tra 1 số Tờ trình thuộc thầm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng và lãnh đạo các sở, ngành đã giải trình làm rõ một số nội dung được Ban Kinh tế - Ngân sách đưa ra. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị UBND tỉnh rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ; quan tâm sát sao và có biện pháp mạnh mẽ để thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh; tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn; tăng cường công tác quản lý đầu tư công, công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị, phát triển chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

Bá Trung, Trang Dung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại