Triển khai hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023

(BTV) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải vừa ký, ban hành Kế hoạch số 533/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các thông tin liên quan đến Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng, tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tri ân, hỗ trợ bảo hành sản phẩm, tiêu dùng an toàn tiết kiệm; Thực hiện giảm giá, khuyến mại; Nâng cao giá trị, quyền lợi cho người tiêu dùng.

Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hướng về cộng đồng người tiêu dùng… nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng, thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo cầu nối và sự tương tác giữa các bên. Ngoài ra, tiếp tục quan tâm, tổ chức, thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

 
Anh Nguyên- Chu Oánh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại