Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, BCH Trung ương Đảng khóa XIII  

(BTV) Ngày 06/12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, BCH Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Tại Bắc Ninh, hội nghị được kết nối tới 13 điểm cầu, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy.


Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bắc Ninh

Buổi sáng các đại biểu nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giới thiệu chuyên đề "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết đề ra hệ thống 5 nhóm quan điểm chỉ đạo có tính toàn diện, đồng thời, cụ thể hoá những nội dung trọng tâm làm cơ sở để định hướng đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Nghị quyết đưa ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đời sống của Nhân dân được nâng cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á. Nghị quyết cũng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu nêu trên.

Buổi chiều, hội nghị nghe Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam truyền đạt chuyên đề “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Kết luận số 45 của BCH Trung ương cho biết Đảng nêu rõ việc xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên 5 nguyên tắc, quan điểm: Không gian phát triển phải được tổ chúc khoa học hiệu quả, thống nhất trên phạm vi cả nước, đảm bảo liên kết vùng. Quy hoạch tổng thể quốc gia phải bảo đảm tính khả thi, tính kết nối cho các giai đoạn tiếp theo phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của nền kinh tế; Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên; Cân đối hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; Tập trung ưu tiên hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả của Hội nghị và biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí đề nghị bên cạnh Nghị quyết TW 6, khóa XIII, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, quán triệt hai bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Đồng chí yêu cầu, ngay sau hội nghị này, phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6; Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết; Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, khắc phục tình trạng Nghị quyết hay nhưng thực hiện thì rất “gay”. Đồng chí tin tưởng, với sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các Nghị quyết, Kết luận của BCH Trung ương sẽ sớm đi vào cuộc sống.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu từ Trung ương đến cấp huyện đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các đại biểu tại 13 điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện đã đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, học tập nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa XIII với tỷ lệ tham gia ở các điểm cầu đạt trên 98%.
Hội nghị tại 1 trong 13 điểm cầu cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Để tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát biểu kết luận Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung yêu cầu: Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược, liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết phải tiến hành thường xuyên, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đa dạng đối tượng. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu kết luận tại điểm cầu Tỉnh ủy Bắc Ninh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, BCH Trung ương Đảng khóa XIII nghiêm túc, hiệu quả gắn với kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết; Rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ của năm 2022 và chủ động chương trình, kế hoạch năm 2023; Các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận xã hội; Trước mắt, thực hiện tốt Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.

P. Hoa, Q. Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại