Hội nghị Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh

(BTV) Sáng 13/12, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tổ chức Hội nghị họp BCĐ nhằm đánh giá kết quả triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch hoạt động của BCĐ năm 2022. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì.

tin_trua_hop_BD_chuyen_doi_so(1)

Toàn cảnh hội nghị

           Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định, thời gian, qua công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả ban đầu, trên cơ sở đôn đốc của BCĐ, các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã hoàn thành các mục tiêu theo lộ trình Đề án 06 đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng gặp một số khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp và thực hiện nhiệm vụ được phân công theo chức năng của mỗi đơn vị. Yêu cầu Sở TT&TT và Công an tỉnh (cơ quan đơn vị thường trực BCĐ) báo cáo kết quả Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kết quả hoạt động của BCĐ trong năm 2022; Đề xuất giải pháp tiếp theo của BCĐ và các sở, ngành, địa phương.

          Năm 2022, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả. Tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và ban hành Quy chế, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số; Thành lập 733 Tổ công nghệ số cộng đồng đến 100% thôn với 3.252 thành viên của Tổ; có cơ quan chuyên trách về chuyển đổi số;... Việc triển khai Đề án 06 đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ theo lộ trình đề ra.

Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại