Kho bạc nhà nước triển khai nhiệm vụ năm 2023

(BTV) Sáng 24/12, Kho bạc nhà nước tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

kho_bac_nha_nuoc_bac_ninh_trien_khai_nhiem_vu_nam_2023(1)
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022
ngành Kho bạc nhà nước tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Bám sát chủ trương, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022.  KBNN Bắc Ninh đã thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và KBNN cấp trên về triển khai nhiệm vụ công tác. Theo đó, công tác thu, chi, thanh toán được bảo đảm thông suốt, tạo thuận lợi cho người nộp NSNN và thanh toán chi trả kịp thời cho các đối tượng hưởng NSNN. Công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước đáp ứng kịp thời.
 Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng  ghi nhận và biểu dương những kế quả Kho bạc Nhà nước đạt đươc trong năm 2022. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Kho bạc nhà nước tỉnh bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước Trung ương trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2023.Tập trung công tác kiểm soát chi NSNN, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. Tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành quỹ NSNN của các cấp lãnh đạo. Tổ chức thực hiện tốt, nâng cao chất lượng công tác Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ công chức để đáp ứng được yêu cầu công việc trong giai đoạn hiện nay
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.
Hữu Vang - Phạm Quý  

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại