Bắc Ninh: Thu nội địa đạt 100% dự toán

(BTV) Năm 2022, mặc dù khoản thu từ tiền sử dụng đất giảm mạnh (chỉ đạt 1.300 tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán) làm ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Song với sự quyết tâm cao của ngành Thuế, kết quả thu nội địa trên địa bàn tỉnh vẫn hoàn thành vượt dự toán.

thu_noi_dia(1).png

Ảnh minh họa

Ước kết quả thu nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt 23.282 tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán, bằng 91,2% so với thực hiện năm 2021, trong đó: Thu từ thuế, phí là 21.982 tỷ đồng, đạt 114% dự toán; thu từ tiền sử dụng đất là 1.300 tỷ đồng, đạt 32,5% dự toán.

3 khoản thu chính là: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10.600 tỷ đồng; thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 4.350 tỷ đồng và thu thuế thu nhập cá nhân đạt 3.838 tỷ đồng. Đối chiếu kết quả thu ở hầu hết các khu vực đều vượt dự toán, song có 2 khoản thu chính là Thuế Bảo vệ môi trường và thu  tiền sử dụng đất giảm mạnh (giảm hơn 2.500 tỷ đồng) làm kết quả thu nội địa dù đạt dự toán nhưng chỉ bằng 91,2% so với thực hiện năm 2021.

Năm 2023, toàn ngành tập trung, phấn đấu quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng  đầu năm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao là 23.820 tỷ đồng, trong đó: Tổng thu từ thuế, phí và các khoản thu khác 20.820 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 3.000 tỷ đồng.

P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại