Năm 2022 Bắc Ninh cấp mới 150 dự án FDI

(BTV) Tháng 12, Bắc Ninh cấp mới 26 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 100 triệu USD; Điều chỉnh vốn 11 dự án với số vốn điều chỉnh tăng hơn 90 triệu USD.

NAM_2022_TOAN_TINH_CAP_MOI_150_DU_AN_FDI(1)

Ảnh minh họa

Tính chung năm 2022, toàn tỉnh cấp mới 150 dự án với tổng vốn 419 triệu USD; Điều chỉnh vốn 129 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 1.760 triệu USD. Lũy kế đến nay, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.819 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt gần 23.400 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới 51 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 16.600 tỉ đồng; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 106 dự án đầu tư, trong đó có 39 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 1.865 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh cấp 1.544 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 253.000 tỉ đồng.

Đức Minh, Thiên Thanh

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại