Năm 2023, Bắc Ninh dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trên 8,2 nghìn tỷ đồng

(BTV) Căn cứ khả năng cân đối và nhu cầu vốn đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, tỉnh Bắc Ninh dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 là hơn 8.238 tỷ đồng cao hơn số vốn trung ương giao là 216 tỷ đồng.

Du_kien_dau_tu_cong(2)

Năm 2023, Bắc Ninh dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trên 8,2 nghìn tỷ đồng

      Cụ thể, nguồn vốn bổ sung từ ngân sách trung ương là hơn 2.550 tỷ đồng chủ yếu được phân bổ chủ yếu cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là trên 1,1 nghìn tỷ đồng và vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, liên kết vùng là 1,2 nghìn tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông

    Về nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương dự kiến hơn 5.686 tỷ đồng, trong đó thực hiện chi cân đối về cấp huyện, xã là 228 tỷ đồng; Chi đầu tư công ngân sách tỉnh là  2.446 tỷ đồng, Nguồn tiền thu sử dụng đất là 3.000 tỷ đồng

     Theo kế hoạch, năm 2023, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư dự án, triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư; đặc biệt là các dự án trọng điểm như đường VĐ 4, đường tỉnh 285B - 295C - 277B, cầu Kênh Vàng; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Cầu Phật tích-Đại Đồng Thành; Hoàn thiện thủ tục để khởi công mới một số dự án thuộc kế hoạch vốn trung hạn như đường 282B, đường 285B (giai đoạn III, IV), Trường Cao đẳng Y tế (giai đoạn 2)...

P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại