Tổng sản phẩm (GRDP) tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 9 cả nước 

(BTV) Theo số liệu Cục Thống kê tỉnh, năm 2022, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022 tăng 7,39% so với năm 2021, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2019-2022. Quy mô GRDP ước đạt 248.376 tỷ đồng; đứng thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 9 cả nước.

Tổng sản phẩm (GRDP) tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 9 cả nước 

          Trong đó, khu vực nông, lâm, thuỷ sản tăng 0,52%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,49%; các ngành dịch vụ tăng nhiều nhất 13,67%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,83%.

Năm 2022, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực chủ đạo của tăng trưởng kinh tế. Tính chung cả năm, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 6,89%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,91%.

         Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao hơn so với nhiều năm gần đây, tăng 36,7% so với năm 2021. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá tháng 11 đạt khoảng 78,6 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 11 tháng, xuất siêu 6,4 tỷ USD.

        Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 30.908 tỷ đồng, vượt 1,1% dự toán. Chi ngân sách địa phương ước đạt 16.470 tỷ đồng, bằng 87,6% dự toán.

          Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục tiếp tục được quan tâm; tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Các chế độ về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho nhân dân được thực hiện đầy đủ theo quy định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,94%.

 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại