Gia Bình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

(BTV) Chiều 09/01, huyện Gia Bình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị

          Năm 2022, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, Gia Bình triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm. Kinh tế- xã hội phát triển, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tăng trưởng tốt, hoàn thành quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công được quan tâm chỉ đạo đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục, công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. 

          Năm 2023, với chủ đề năm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống trong sạch, vững mạnh; Tập trung phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và bảo vệ môi trường; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Gia Bình, Gia Bình II. Huyện Gia Bình đặt ra 15 nhiệm vụ trọng tâm.
 
           Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đề nghị, huyện Gia Bình cần rà soát các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Bình lần thứ XXII, kế hoạch 5 năm 2021-2025; Tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng vùng sản xuất hàng hoá tập trung. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tiếp tục thực hiện các dự án trọng điểm năm 2023. Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng KCN Gia Bình, KCN Gia Bình II để bàn giao cho nhà đầu tư, triển khai xây dựng hạ tầng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phân loại, xử lý rác thải. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từng bước thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái, tâm linh giai đoạn 2020-2030 huyện Gia Bình. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng gọn nhẹ, đơn giản. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với thực cơ sở.
          Với những kết quả đạt được, một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã nhận được Bằng khen của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Cờ thi đua của UBND tỉnh.
 
Tân Trung, Văn Công, Nguyễn Hạnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại