Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2023

(BTV) Sáng 13/01, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan tham dự.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh

Năm 2022, toàn ngành Nông nghiệp đã bám sát thực tiễn, nỗ lực vượt khó vươn lên, quyết liệt hành động với các giải pháp đồng bộ, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần vào tăng trưởng, phát triển kinh tế chung của cả nước. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 3,36% so năm 2021; Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 53,22 tỷ USD, tăng 9,3%; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục tăng cả về số lượng và chất lượng. Tính đến hết năm 2022, có 213 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; Có 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn quốc có 8.689 sản phẩm OCOP, tăng gần 3.700 sản phẩm so năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành NN&PTNT cần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, xây dựng ngành nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, với phương châm lấy nông dân làm trung tâm, lấy phát triển nông nghiệp làm nền tảng, phát triển nông thôn làm động lực. Tổ chức lại sản xuất gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo thị trường và mở rộng chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị ngành NN&PTNT nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ NN&PTNT tại hội nghị để đưa vào chương trình, kế hoạch năm 2023. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương. Thực hiện tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, bền vững. Trong đó, quan tâm chuyển đổi cơ cấu sản xuất hợp lý; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành và thúc đẩy nông nghiệp đô thị. Chú trọng phát triển sản xuất theo chuỗi, nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng như rà soát, tổng hợp những bất cập trong quá trình thực hiện để tham mưu cho tỉnh sửa đổi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại