Tháng 01/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,85%

(BTV) Tháng 01/2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10,85% so với tháng trước.

Tháng 01/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,85%

Các sản phẩm có lượng sản xuất tăng so với tháng trước như: Đồng hồ thông minh tăng 43,2%; Điện thoại thông minh tăng 1,7 lần; Linh kiện tử tăng 13,4%... So với cùng kỳ năm trước, một số sản phẩm tăng như: Bê tông tươi tăng 1,7 lần; Điện thoại di động thường tăng 22%; Đồng hồ thông minh tăng 8,8%; Linh kiện điện tử tăng 5,8%... Kim ngạch xuất khẩu tháng 01/20223 ước 3.276 triệu USD, tăng 18% so với tháng trước và giảm 14,5% so với tháng 01/2022. Nhập khẩu ước 2.815 triệu USD, tăng 15% so với tháng trước và giảm 24% so với tháng 01/2022.
 
Anh Nguyên

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại