Cụm thi đua các Công đoàn ngành ký giao ước thi đua năm 2023

(BTV) Chiều 07/02, Cụm thi đua các Công đoàn ngành tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2023.

KY_KET_(1)

Các đơn vị trong Cụm thi đua ký giao ước thi đua năm 2023

          Tại hội nghị, 8 Công đoàn các đơn vị: Công đoàn các KCN, Viên chức tỉnh, Y tế, Giáo dục, Giao thông vận tải, Xây dựng, NN&PTNT và Công thương đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2023 với 11 nội dung, trọng tâm gồm: Triển khai hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch công tác, chương trình thi đua của LĐLĐ tỉnh và các Công đoàn ngành đề ra; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Thực hiện hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; Thực hiện tốt chính sách dân số trong tình hình mới, phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình; Triển khai các hoạt động tuyên truyền đậm nét Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 và hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội

Lê Khải, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại