Ban Tôn giáo Chính phủ thanh tra công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Lương Tài

(BTV) Sáng 16/3, Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ thanh tra công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Lương Tài.

ban_ton_giao_CP

Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại Lương Tài

Huyện Lương Tài có 2 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo với tổng số tín đồ chiếm 17% dân số; Toàn huyện có 219 cơ sở tín ngưỡng, trong đó 67 cơ sở được xếp hạng di tích lịch sử cấp Bộ và cấp tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện thực hiện hiệu quả, các công việc trọng tâm đã được các cấp, ngành tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện đạt kết quả cao. Công tác quản lý Nhà nước về tin ngưỡng, tôn giáo từ huyện đến cơ sở được hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng quy định của pháp luật và giáo luật. Các hoạt động, sinh hoạt Phật sự của Phật giáo và Lễ nghi của Công giáo đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp; Các lễ hội tín ngưỡng bảo đảm nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của đông đảo quần chúng nhân dân, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quy định của địa phương.

Đoàn công tác Ban tôn giáo Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao huyện thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Tuy nhiên, vai trò trách nhiệm của tỉnh xuống huyện, xã còn chưa phối hợp đồng bộ trong thực hiện một số quy định về tín ngưỡng tôn giáo. Đề nghị tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tín ngưỡng tôn giáo ở địa phương cơ sở; Ngành chuyên môn nghiệp vụ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác tín ngưỡng tôn giáo địa bàn, đồng thời hướng dẫn chuyên môn cho cơ sở.

Trung tâm VHTT&TT huyện Lương Tài

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại