Khối thi đua VH-XH triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

(BTV) Chiều 23/3, Khối thi đua các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hoá - xã hội tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua và triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

trien_khai_cong_tac_thi_dua_khoi_vh_xh(1)

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2023

Các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua với nội dung: Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất kịp thời, có hiệu quả cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Thực hiệu quả công tác phát triển, bồi dưỡng, đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của từng cơ quan, đơn vị; Đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

       Trung Kiên - Bá Phúc

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại