Thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(BTV) Sáng 24/3, tại trụ sở Bộ KH&ĐT, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định chủ trì Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại diện các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn Bộ và các cơ quan liên quan, thành viên Hội đồng đã có ý kiến đóng góp với Bắc Ninh. Đến nay, cơ quan lập quy hoạch tỉnh đã nhận được 480 ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương và chuyên gia phản biện. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tỉnh đã tiếp thu, giải trình được trên 80% các ý kiến thẩm định. Tại hội nghị này, Bí thư Tỉnh ủy mong tiếp tục nhận được các ý kiến quý báu của Hội đồng Thẩm định, các chuyên gia, nhà khoa học, các Bộ, ngành và sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương của tỉnh khẩn trương, nghiêm túc rà soát, cập nhật, bổ sung, tiếp thu toàn bộ các ý kiến. Sớm hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh có chất lượng, mang tính khoa học và tính khả thi cao nhất, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ phê năm 2023.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trình bày tại Hội nghị khẳng định: Tỉnh Bắc Ninh định hướng giai đoạn 2021-2030 tập trung chuyển dịch sang tăng trưởng chất lượng cao, theo chiều sâu, đảm bảo tính bền vững và gắn kết tăng trưởng với phúc lợi cuộc sống của người dân, đảm bảo công bằng xã hội. Quan điểm phát triển của tỉnh là: Phát triển bền vững, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, một trong những nền kinh tế đứng đầu cả nước, sớm trở thành Đô thị loại I trực thuộc Trung ương và là hình mẫu về thành phố thông minh, đổi mới sáng tạo, sinh thái, giữ gìn và phát huy các bản sắc văn hóa và có chất lượng cuộc sống cao; Phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ công nghệ cao, trung tâm sản xuất thông minh của Việt Nam và vùng Đông Nam Á, trung tâm logistics của vùng; Hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh phát triển đồng bộ, hiện đại, kết nối nội tỉnh và liên tỉnh thông suốt; Bản sắc văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc được phát huy và trở thành động lực phát triển; Ưu tiên sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao chất lượng môi trường, đảm bảo ứng phó biến đổi khí hậu.
Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trình bày báo cáo tại hội nghị

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh xác định 05 khâu đột phá phát triển và 7 nhóm ngành ưu tiên của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 gồm: Tổ chức không gian kinh tế và đô thị trên phạm vi toàn tỉnh theo quy hoạch, gia tăng hiệu quả tụ hội đô thị, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng trong đó tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, liên kết vùng; Đẩy nhanh quá trình phát triển và hoàn thiện hạ tầng KCN, Cụm CN, khu logistics, khu du lịch, đô thị và hạ tầng số phát triển đồng bộ; Phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, có khát vọng vươn lên; Nâng cao chất lượng quản trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, say mê công việc; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bắc Ninh. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo Chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Về 07 nhóm ngành được ưu tiên thu hút đầu tư và tập trung nguồn lực phát triển gồm: (1) Sản xuất thiết bị điện tử, (2) Sản xuất công nghệ cao, (3) Du lịch, (4) Logistics, (5) Thương mại, (6) Dịch vụ công nghệ thông tin và (7) Sản xuất dược phẩm. Đây là những ngành, lĩnh vực phù hợp với lợi thế phát triển sẵn có và tiềm năng của Bắc Ninh, cũng như xu hướng phát triển trong tương lai.

Tại hội nghị, các chuyên gia phản biện, đại diện các Bộ, ngành, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, phân tích những điểm mạnh, được xem là lợi thế để phát triển kinh tế. Đồng thời chỉ ra những “điểm nghẽn” cần được khơi thông để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững. Trong đó, các ý kiến tập trung vào 03 nhóm vấn đề chính: Xem xét tính hợp lý và sự phù hợp với quy định; Đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt về việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu địa không gian (GIS), chồng lớp bản đồ; Đánh giá những tồn tại, hạn chế cần giải quyết; Tầm nhìn và quan điểm phát triển đến năm 2050, Bắc Ninh sẽ trở thành trung tâm đổi mới công nghệ cao và nghiên cứu, thiết kế trong khu vực Đông Nam Á; Trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ sở, luận chứng khi Bắc Ninh lựa chọn kịch bản phát triển “Phát triển Bắc Ninh trở thành trung tâm hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất chế tạo và dịch vụ công nghệ cao, sản xuất thông minh, logistics, là địa phương có điểm đến đặc sắc về văn hóa truyền thống và hiện đại với cuộc sống chất lượng cao”; Xem xét việc lựa chọn các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các ngành quan trọng trong thời kỳ quy hoạch 05 khâu đột phá phát triển và 07 nhóm ngành ưu tiên phát triển...

Thay mặt Hội đồng Thẩm định, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong quá trình triển khai lập và hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh được triển khai theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Nội dung quy hoạch đã thể hiện khá rõ nét về sự khát vọng phát triển của tỉnh; Thể hiện được sự liên kết và đồng bộ trong định hướng phát triển kết cấu hạ tầng; Việc sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tại phiên họp thẩm định, 100% thành viên Hội đồng Thẩm định đã nhất trí thông qua Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

Để sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT đề nghị tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tiếp tục làm rõ và giải trình một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Trần Quốc Phương phát biểu tại hội nghị

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Vương Quốc Tuấn tiếp thu ý kiến đóng góp của Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cũng như các Bộ, ngành Trung ương và hoàn thiện Hồ sơ quy hoạch theo ý kiến tham gia thẩm định của các Bộ, ngành, ý kiến của các chuyên gia phản biện tại Hội nghị cũng như kết luận của Hội đồng Thẩm định. Tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ bám sát Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14 của Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu tăng trưởng cho phù hợp. Giao cho sở KH&ĐT phối hợp với các ngành, đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đạt chất lượng tốt nhất gửi Hội đồng Thẩm định và trình Chính phủ.
 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại