Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao ban quý I

(BTV) Sáng 27/3, Thường trực HĐND tỉnh giao ban công tác quý I/2023 với Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Dự và điều hành Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

HDND_giao_ban_qui_1(1).png

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Tại Hội nghị, sau khi thảo luận làm rõ kết quả đạt được trong quý I, các đại biểu thống nhất nhiệm vụ công tác quý II. Trong đó tập trung chỉ đạo chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIX; thực hiện chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; tiến hành khảo sát, giám sát theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức tập huấn về kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp; thực hiện tốt việc tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận chuyên đề: ‘‘Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách an sinh xã hội về trợ giúp xã hội, bảo trợ xã hội và chính sách về dịch vụ xã hội cơ bản đối với đối tượng thụ hưởng”. Trong đó, tập trung đánh giá chất lượng, hiệu quả các chính sách của Trung ương, của HĐND tỉnh liên quan đến trợ giúp xã hội, bảo trợ xã hội và dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn tỉnh; công tác tổ chức triển khai, thực hiện, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chính sách của Trung ương, của tỉnh; giải pháp phát triển, mở rộng các đối tượng hỗ trợ; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách; giải pháp nâng cao chất lượng trong việc xây dựng, ban hành chính sách.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quý II. Trong đó, lưu ý việc rà soát để xây dựng các chính sách cần đánh giá tác động của chính sách nhằm bảo đảm căn cứ pháp lý, tính khoa học, khả thi; rà soát, đánh giá hiệu quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: An sinh xã hội có vai trò rất quan trọng, hướng tới tăng cường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tạo sự công bằng trong xã hội. Để khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả của chính sách, đồng chí yêu cầu cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách mới phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh theo hướng tích hợp các chính sách, bảo đảm tính bao quát, không bỏ lọt các đối tượng thuộc diện thụ hưởng. Trong xây dựng chính sách cần nghiên cứu, xây dựng trình tự, tiêu chí cụ thể; phương thức thực hiện phù hợp với từng đối tượng, hoàn cảnh; xã hội hóa an sinh xã hội để phát huy vai trò của cộng đồng; quan tâm kiểm tra, rà soát, giám sát, đánh giá làm cơ sở để điều chỉnh, phát huy trong thời gian tiếp theo.

Chu Oánh, Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại