Đẩy mạnh tuyên truyền Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023

(BTV) Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (PCTT) diễn ra từ ngày 15-22/5/2023 với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm” đang được tỉnh Bắc Ninh cụ thể hóa với nhiều hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng.

Xử lý tình huống trong diễn tập phòng, chống thiên tai

Theo đó, các Sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2023. Tuyên truyền các quy định của Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Thủy lợi, các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho cộng đồng. Tuyên truyền về công tác chỉ đạo điều hành, các bài học kinh nghiệm, những tấm gương điển hình trong công tác PCTT và về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch thu Quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh năm 2023...

Sở NN&PTNT - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tăng cường phối hợp, kiểm tra, rà soát và có phương án nâng cao an toàn cho hệ thống công trình PCTT trên địa bàn; Công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng theo phương châm “4 tại chỗ”. Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện các nội dung Kế hoạch PCTT tại các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại