Sơ kết Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy Quân sự tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy

(BTV) Chiều 31/5, tại Thị xã Quế Võ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tổ chức Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.

 
Toàn cảnh hội nghị
         
Từ tháng 7/2020 đến nay, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã tham mưu cho cấp ủy hai bên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng đối với các Đảng bộ Quân sự địa phương, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra; Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên; Giải quyết kịp thời các vụ việc kỷ luật, đơn thư tố cáo, bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền quy định. Trong đó, kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 3 Đảng ủy, 15 đảng ủy viên; 26 lượt tổ chức Đảng và 335 lượt đảng viên; Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo Điều 32 với 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; Giám sát theo chuyên đề với 12 tổ chức Đảng, 36 cấp ủy viên.
         
Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng bộ Quân sự địa phương; Tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động; Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Tăng cường phối hợp nắm tình hình; Xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật, đơn thư tố cáo, khiếu nại bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình và thẩm quyền. Qua đó, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ quan quân sự địa phương trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực tham mưu, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

 
Lê Khải, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại