Trưng bày chuyên đề Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(BTV) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay (18/8), tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Trưng bày tư liệu, nói chuyện chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám - Mốc son thời đại”.

Trung_bay_chuyen_de_CMT8_ok(1).png

Các đại biểu cắt băng khai mạc

Với chủ đề “Cách mạng Tháng Tám - Mốc son thời đại”. Đến với không gian Trưng bày, công chúng được tìm hiểu về những mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam trong mùa thu lịch sử năm 1945, sự thành công của Cách mạng Tháng Tám, được coi là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, thông qua các trang sách, báo về Đảng cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những hình ảnh tư liệu tiêu biểu về Cách mạng Tháng Tám theo hình thức ảnh khổ lớn tại tiền sảnh của Thư viện. Thư mục chuyên đề toàn văn với chủ đề “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - Trang sử vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam”, được thực hiện công phu, in trên khổ A0, với gần 4 nghìn tin bài từ năm 1945 đến nay, nhằm giới thiệu tổng quan biên niên sự kiện, nhân chứng lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước từ năm 1945 đến nay.

Trung_bay_chuyen_de_CMT8_ok(4).png

Các đại biểu tham quan khu trưng bày

Bên cạnh trưng bày các tư liệu, tại sự kiện còn diễn ra buổi Nói chuyện chuyên đề, Chủ đề: "Cách mạng Tháng Tám - Mốc son thời đại” do Diễn giả GS-TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin. Trong đó, nêu rõ nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm và khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đồng thời tuyên truyền về những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 78 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong đoàn viên, thanh niên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sự kiện trưng bày tư liệu về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra từ nay cho đến hết ngày 10/9.

Phạm Tiến, Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại