Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

(BTV) Sáng 11/9, tại Trung đoàn 833, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 3, khóa 79 năm 2023. Đại tá Nghiêm Đình Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh dự và chỉ đạo.

khai_giang_QPAN

Toàn cảnh lễ khai giảng

50 học viên là trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh được bồi dưỡng về: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; chiến lược QP-AN một số nước có liên quan đến QP-AN của Việt Nam; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

 Đại tá Nghiêm Đình Trung, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác giáo dục QP-AN; yêu cầu Trung đoàn 833, đội ngũ giáo viên và học viên quán triệt, tổ chức nghiêm túc lớp bồi dưỡng để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra là nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, trang bị kiến thức và rèn luyện khả năng thực hiện nhiệm vụ quân sự, QP-AN cho đội ngũ cán bộ, góp phần trực tiếp tăng cường tiềm lực quân sự, QP-AN thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tin Bộ CHQS tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại