Phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

(BTV) Theo Sở KH&ĐT, tính đến ngày 12/9/2023, toàn tỉnh giải ngân được 2.958 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 39% so với số vốn UBND 03 cấp tỉnh – huyện – xã phân bổ chi tiết đến từng dự án.

Phan_dau_95_giai_ngan_dau_tu_cong(1).png

Các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Cụ thể: Ngân sách tỉnh đã giải ngân 1.786/5.849 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30,5%. Ngân sách huyện, xã đã giải ngân 1.172/1.738 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 67,5%. Tiến độ giải ngân những tháng gần đây đã có chuyển biến song vẫn chậm do đang vào mùa mưa, khó thi công.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm kế hoạch 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các Sở, ban, ngành; Tổ công tác thành lập theo Quyết định 170 triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các tháng cuối năm 2023. Các chủ đầu tư quyết tâm thực hiện giải ngân trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao; Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định ngay khi có khối lượng hoàn thành; chủ động đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, từng gói thầu và nghiêm túc thực hiện kế hoạch theo từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ dự án, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và giải quyết ngay các vấn đề phát sinh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đôn đốc triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đặc biệt phấn đấu hết tháng 9/2023 phải giải phóng và bàn giao trên 80% mặt bằng diện tích đất nông nghiệp đối với các dự án công trình giao thông của các chủ đầu tư cấp tỉnh đang triển khai trên địa bàn, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm của tỉnh.

P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại