Giám sát thực hiện cải cách hành chính tại thị xã Quế Võ

(BTV) Sáng 19/9, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn thị xã Quế Võ, giai đoạn từ ngày 01/7/2020 đến 30/6/2023.

Tin_Ban_Phap_che_giam_sat_cong_tac_CCHC_tai_thi_xa_Que_Vo(1)

Đoàn giám sát làm việc tại thị xã Quế Võ

         Từ năm 2020 đến nay, thị xã Quế Võ đã rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian xử lý 54 TTHC cấp huyện, 14 TTHC thuộc cấp xã, phường; Các TTHC được niêm yết công khai, minh bạch. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận một cửa các xã, phường đã phát huy hiệu quả, tạo sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết các TTHC. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trả trước hạn và đúng hạn đạt trên 99%. Riêng tại Trung tâm Hành chính công thị xã có 10/12 cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC “5 tại chỗ” với tổng số 54 TTHC được phê duyệt triển khai; Hiện đang thực hiện cung cấp 50 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 58 dịch vụ công trực tuyến một phần.

          Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn trao đổi, đề nghị UBND thị xã Quế Võ làm rõ một số nội dung liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch; Việc bố trí cán bộ chuyên môn của các phòng, Ban tại Trung tâm Hành chính công; Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC; Tình trạng hồ sơ trễ hạn, quá hạn thuộc lĩnh vực đất đai….

        Đoàn giám sát đề nghị thị xã Quế Võ tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công tác cải cách TTHC của Trung ương và tỉnh.  

Bá Trung, Trang Dung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại