Lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(BTV) Sáng 21/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 101 của Quốc hội khóa XV. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, dự hội nghị có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở ngành của tỉnh.

Toan_canh_truc_tuyen_OK

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh


Theo dự thảo Báo cáo, các cơ quan thực hiện rà soát 397 văn bản, gồm 60 Luật, Nghị quyết của Quốc hội, 139 Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 198 văn bản khác do các cơ quan Trung ương ban hành.


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về: Hướng dẫn phương pháp thặng dư để định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Công tác quản lý, chuyển đổi đất rừng; Vướng mắc, chồng chéo về trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Nghị định số 22 của Chính phủ với quy định của Luật Đấu giá tài sản; Phân cấp cho UBND cấp tỉnh hoặc HĐND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; Phân cấp cho HĐND các cấp quyết định kéo dài vốn ngân sách địa phương thuộc cấp mình quản lý…


Đối với các nội dung dự thảo Báo cáo mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập tại các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, xử lý hoặc đề xuất xử lý nội dung thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của mình. Giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp các Bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp, kiến nghị, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo theo quy định.

Truc_tuyen_chinh_phu_ra_soat_he_thong_quy_pham_phap_luat(2)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đề nghị Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, tổng hợp báo cáo, rà soát những bất cập, chồng chéo, vướng mắc tại các Nghị quyết đã tham mưu HĐND tỉnh và các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành; Lập mẫu báo cáo chung, đề xuất hướng xử lý, sửa đổi để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Chu Oánh, Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại