Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua bản quyền phim truyện phát trên sóng truyền hình Bắc Ninh 6 tháng cuối năm 2023”

(BTV)

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua bản quyền phim truyện phát trên sóng truyền hình Bắc Ninh 6 tháng cuối năm 2023” Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua bản quyền phim truyện phát trên sóng truyền hình Bắc Ninh 6 tháng cuối năm 2023 (File đính kèm)

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại